Noordkade 108 2741 GB Waddinxveen 0182 632 933 - www.hetpaardendal.nl
Home » Nieuws en Media » NL doet project

NL doet project

Persbericht:
Heading:
College van B&W actief bij Stichting Gehandicaptensport De Groene Hart Ruiters, tijdens NLDoet

Waddinxveen, vrijdag 15 maart.

Tijdens de nationale vrijwilligersdag NLDoet, georganiseerd door het Oranje Fonds, heeft het College van B&W Waddinxveen, de handen flink uit de mouwen gestoken.

Dit jaar heeft het College gekozen om aan de slag te gaan bij Stichting Gehandicaptensport De Groene Hart Ruiters gevestigd op manege Het Paardendal aan de Noordkade 108 in Waddinxveen.

Sinds 2004 ondersteunt De Groene Hart Ruiters met een team van 42 Vrijwilligers het rijden van mensen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Dankzij hun inzet kunnen dan ook wekelijks 60 mensen met een beperking genieten van de paardensport.

Het voltallige college van B&W was aanwezig, wethouders Dorenda Gerts, Kees de Jong en Cees Croes met Burgemeester Cremers en gemeentesecretaris Annemie Blomme samen met Willem de Boer voorzitter a.i. van de Stichting Vrijwilligerswerk Waddinxveen. Zij werden namens de Stichting Gehandicaptensport De Groene Hart Ruiters van harte welkom geheten door Jannie Hordijk. Daarna werden zij onder de hoede genomen van Mohammed el Bali, Jeffrey Kop, Stefan Pijl en Maarten Reehuis, studerend aan de afdeling bouwkunde van het ROC ID-college Gouda onder leiding van hun docent landmeetkunde de heer Staal. Hiermee maakte het College samen met tientallen andere vrijwilligers, waaronder de brandweer uit Utrecht die compleet met brandweerwagen kwam helpen, een start met het ‘Verleg je grenzen project’ van de De Groene Hart Ruiters.

Een project waarbij 3 paddocks, een longeerring en een loslaatbak aangelegd zullen worden. In een tweede fase zal één van de bestaande buitenbakken overkapt gaan worden, zodat iedereen ook bij slecht weer, droog kan genieten van het paardrijden. Er zal nog veel hulp nodig zijn om alles gerealiseerd te krijgen. Maar de start is gemaakt, dankzij de inzet van het college en vele andere vrijwilligers. Ook diverse sponsors hebben met het ter beschikking stellen van materialen en machines een flinke bijdrage geleverd. Waaronder Horeca 2Peters (horeca Gouwebad De Sniep), Boels Verhuur, Lemckert en Houtex.

In ieder geval heeft het college de eerste stappen mogelijk gemaakt. Het was dan ook een meer dan succesvolle start van het project voor de enthousiaste groep van De Groene Hart Ruiters.

Note voor de redactie:
Bij vragen kunt u contact opnemen met Stichting Gehandicaptensport De Groene Hart Ruiters:
Peter Boswinkel
Tel. nr. 06 54 744 324